Industrijski nameštaj

I bukvalno “Ispod čekića”!

Proizvodimo isključivo po tradicionalnim zanatskim metodama! Gvožđe je sirovo, drvena građa je 100 i više godina stara, erdeljska i karpatska, a i zakivci su “vreli”…
Svi proizvodi su unikatni i rade se prema zahtevu ili nacrtu kupca.

Galerija Industrijskog Nameštaja

Povratak u uzbudljivo i herojsko vreme kada su se mostovi, čelične kule, prekookeanski brodovi, vazdušne lađe i aeroplani spajali zakivcima a ne varenjem i lepljenjem…

Primeri indusrtijskog nameštaja

ZAIGRAJMO SE ZAJEDNO!

Mesing može, bakar može, kalaj takođe… intarzija, i ona može! Fino gravirani detalji takođe…
Naš tim čine vrhunske zanatljije u domenu modeliranja i graviranja metala, fine obrade drveta, intarzije…

KOJE VAŠE ZAHTEVE PRIHVATAMO A KOJE NE?

Ako bi neko i imao ideju da nameštaj proizvedemo drugačije, sa manje detalja, manje tradicionalno…
jednostavno i učtivo ćemo ga uputiti da svoju ideju realizuje drugde!

ALI ZATO prihvatamo zahtev da bude detaljnije, kvalitetnije, otkačenije, originalnije i duhovitije. Sve do “Steam punk-a”!

Naši uzori