Boje i lakovi

Dekorativne tehnike

Specijalne zidne boje, poznate kao „dekorativne tehnike“ namenjene su za stvaranje vizuelno upečatljivih i luksuznih dekoracija zidova. Pored vrhunske estetike, karakteriše ih mogućnost lake reparacije oštećenja čak i više godina nakon prvog nanošenja i čak i ako je materijal kojim se popravlja novijeg datuma (nije iz iste proizvodne šarže) i klasa „super perivosti“, što ih čini idealnim gde god postoji mogućnost prljanja zida i potreba za pranjem.

Naš jedinstven proces proizvodnje

Dekorativne tehnike se, u zavisnosti od toga da li su materijali tečni, pastozni ili malteru nalik, načelno dele na „2D“ i „3D“ tehnike. Nanose se na potpuno suprotan način u odnosu na obične boje. Ako je kod običnih boja veština u tome da se nanesu jednolično, bez vidljivih poteza alata (četka, valjak, sunđer, hobla…), dotle je kod dekorativnih boja (tehnika) cilj da nanos bude vidljiv i da čini dodatni vizuelni efekat. Skoro po pravilu, kod svih dekorativnih tehnika, nakon inicijalnog nanošenja, tokom celog perioda sušenja aplikator prati taj proces i, posebno, promenu svojstava obradivosti da bi, saobrazno uputstvu, obuci i iskustvu, u pravom trenutku intervenisao i, na taj način, postavio finalni željeni izgled i svoj lični majstorski pečat!

Emajl beli

Visokopokrivna vodorazrediva boja namenjena dekoraciji i zaštiti drveta, metala i drugih materijala.

Lak sjaj

Lak sjaj

Vodorazredivi lak namenjen dekoraciji i zaštiti drveta i drugih materijala odličnih svojstava nanošenja.

Super periva

Super periva

Najviša, 1. (prva) klasa perivosti! Zahvaljujući tom svojstvu trajnost nije ograničena prljanjem i habanjem.

Periva

Periva

Visokopokrivna vodorazrediva dekorativna zidna boja visoke klase perivosti i odličnih svojstava nanošenja.

Velatura

Velatura-gloss-base

Polutransparentni dekorativni i zaštitni premaz namenjen finom toniranju ravnih i reljefnih površina.

Classico

Diskretna dinamika baršunastih, sedefnih odsjaja na zidu, umesto monotonije jednobojnih zidova.

Fondo

Posebna vodorazrediva zidna boja preporučena kao podloga za dekorativne tehnike.

Lustro

Lustro-silver-base

Kombinacija sedefnih odsjaja i grupacija finog kvarcnog peska na zidu, umesto monotonije jednobojnih zidova.

Lustro mat

Za razliku od dekorativne tehnike LUSTRO ima mat površinu koja je vizuelno diskretnija i time pogodnija za veće površine.

Stuco

Stuco

Preporučuje se i u prostorijama gde se zahtevaju visoki higijenski uslovi. Ekološka, visokopokrivna, paropropusna.

Marmorino

Marmorino

Preporučuje se i u prostorijama gde se zahtevaju visoki higijenski uslovi. Ekološka, visokopokrivna, paropropusna.

Travertino

Travertino

Dekorativni akrilni malter fine strukture, viđen kao vizuelno superiorna imitacija posebnih tipova krečnjačkog kamena.

Nebula

Veoma fini dekorativi akrilni malter sa kvarcnim puniocem.

Pharos

Veoma fini dekorativi akrilni malter sa kvarcnim puniocem i perlascentnim pigmentima.

Izdvajamo iz ponude

Velatura

Super-perivost “Velatura” premaza garantuje lako održavanje uključujući i pranje deterdžentom. Zahvaljujući tom svojstvu trajnost nije ograničena prljanjem i habanjem.

U cilju maksimalnog efekta tamna velatura se uvek nanosi na svetao zid i obrnuto. Najbolji rezultat se postiže ako aplikator, od trenutka nanošenja pa sve do trenutka finalne obrade, tokom celog perioda sušenja, umerenim tempom ali stalno, materijal se tretira alatom potezima u svim pravcima!